FORMÅL

Linie14 er en forening af frivillige tidligere stofmisbrugere, som driver et clean (= afholden) værested for tidligere misbrugere og socialt udsatte.
En del af L14’s formål er at støtte stedets brugere i at starte på en frisk, skabe nye stoffrie relationer og få styr på familie og uddannelse.


Linie14 formål er at skabe en platform for socialt samvær og erfaringsudveksling; et mødested for dem, som får kæmpet sig ud af narko-misbrug. Denne platform kan være med til at styrke langsigtet, vedvarende stoffrihed for de tidligere stofmisbrugere, ved at være base for socialt fællesskab blandt ligesindede. Stedet giver mulighed for at brugerne kan støtte og hjælpe hinanden via samvær og aktiviteter; og bruge de forskellige selvhjælpsgrupper, som værestedet dagligt stiller lokaler til rådighed.

MÅLGRUPPE

Der er stor mangel på tilbud for tidligere misbrugere som har fokus på afholdenhed og fastholdelse af den opnåede stoffrihed. Langt de fleste færdigbehandlede misbrugere har ikke noget brugbart netværk og i mange tilfælde heller ikke velfungerende sociale eller familiemæssige relationer.
Gruppen af nyclean er skrøbelig, fordi at holde sig clean er svært og mange ender i tilbagefald. Dette kan være dødeligt og forfærdeligt for den enkelte og deres relationer og dyrt for samfundet i tab af liv og deltagende, bidragende medborgere.

I L14 er alle typer misbrugere og socialt udsatte velkomne til at søge hjælp og vejledning, bare de har et ønske om at droppe stofferne og leve et stoffrit liv.

Værestedet Linie 14 vigtigste opgave er at være base og mødested, så de stoffrie brugere kan hjælpe hinanden med at forblive clean, blive ansvarlige samfundsborgere og arbejde på at få et godt liv, trods tidligere traumer og sociale problemer.

VISION

Visionen for L14 er at skabe en tryg platform, hvor tidligere narkomaner kan hjælpe hinanden til at fungere i samfundet, som aktive værdige medborgere.


Linie 14’s grundredskaber er netværksopbygning, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Værestedet skal være en platform for dem der har det svært, efter et ofte meget langt liv med misbrug, kriminalitet og prostitution og som ønsker at skabe et nyt liv med nye stoffrie relationer og bekendtskaber.

Værestedets to primære aktiviteter er at være mødested for de tidligere misbrugere, som derved får et fristed, og en mulighed for at møde ligesindede, skabe nye stoffrie relationer, støtte og hjælpe hinanden via samvær og aktiviteter og træne sociale kompetencer. Samt at stille mødelokale til rådighed de mange selvhjælps grupper for stoffrihed.


En del af L14’s formål er at støtte stedets brugere i at starte på en frisk, skabe nye stoffrie relationer og få styr på familie og uddannelse. Mange har f.eks. været gennem skilsmisse på grund af misbrug, en del har børn som de ikke ser eller har kontakt med og langt de fleste har brug for at få styr på deres økonomiske situation som oftest er kørt helt i sænk pga. gæld, bøder mv. Dette er en stor del af det arbejdet vi laver i vores åbne anonyme rådgivning som vi tilbyder brugere og pårørende i værestedet.

l14sh
L14-1975
Cafeen-2sh