OM STEDET


Linie14 er et værested for tidligere misbrugere af stoffer, beliggende i Blågårdsgade 14 på Nørrebro, København.

Stedet har eksisteret siden 1996 og er et af de eneste væresteder for mennesker der er blevet stoffrie i København og omegn.

Alle former for rusmidler og stoffer er bandlyst for at beskytte stedets brugere. Hvis man er aktiv stofbruger kan man komme og få råd til hvordan man bliver stoffri.

Værestedet er drevet af en daglig leder, en række engagerede frivillige, samt mennesker i Praktik og Samfundstjeneste.STEDETS BRUGERE FORTÆLLER


"Det helt særlige ved Linie 14 er, at det er de Mennesker der gør brug af Værestedet, som så at sige fylder det ud med ideerne om et sundt, produktivt og harmonisk liv, der selv har draget erfaringerne, gennem egne kampe, glæder & sorger. Sammen med andre i et helt unikt fælleskab, hvor 'samarbejdet og respekten' for hinanden er nøgleordene. "


’"I vores stræben efter et liv i (k)ærlighed, omsorg for sin næste og det at klare sig selv, følelsesmæssigt, medmenneskeligt og få modet til at tage en uddannelse, for at udfører et arbejde, så vi kan betale det tilbage, som vi har skadet samfundet med, i vores misbrugs år."


" Denne gryende stolthed bliver oparbejdet ved hjælp af den helt unikke styrke, der lægges i Linie 14 -Ét Værested, qua fællesskab – støtte - vejledning + tillid til hver enkelt individ. Og den særlig blanding af mennesker der kommer ind som fuldt aktive, samt andre med snesevise af år. Altså et 'spand' af erfaringer, der virker for de nye og de ældre."HJÆLP TIL SELVHJÆLP


Visionen for L14 er at skabe en tryg platform, hvor tidligere narkomaner kan hjælpe hinanden til at fungere i samfundet som ansvarsfulde, engagerede medborgere.


Linie 14’s grundredskaber er netværksopbygning, fællesskab og hjælp til selvhjælp. Værestedet skal være en platform for dem der har det svært, efter et ofte meget langt liv med misbrug, kriminalitet og prostitution og som ønsker at skabe et nyt liv med nye stoffrie relationer og bekendtskaber.

Værestedets to primære aktiviteter er at være mødested for de tidligere misbrugere, som derved får et fristed, og en mulighed for at møde ligesindede, skabe nye stoffrie relationer, støtte og hjælpe hinanden via samvær og aktiviteter og træne sociale kompetencer. Samt at stille mødelokale til rådighed de mange selvhjælps grupper for stoffrihed